49k六合彩 (公式规律)
017期:【公式规律→(打击大小)←www.49K.com心水论坛公式网】
作者: 打击大小
更新时间:[2018-02-13]

007期 47-14-40-03-36-23 T20   47=大数
008期 45-26-17-43-33-08 T40   26=大数
009期 40-04-07-11-49-12 T25   40=大数
010期 47-20-23-49-26-29 T39   20=小数
011期 49-12-04-25-02-40 T08   49=大数
012期 28-35-03-48-26-19 T32   35=大数
013期 13-37-28-22-16-41 T34   13=小数
014期 33-09-45-01-02-27 T38   02=小数
015期 特 小数?
 


更多同类资料
作者/来源
[头文字C] / www.49k.com
[平特中奖] / www.49k.com
[精准一波] / www.49k.com
[三眼小子] / www.49k.com
[生灵] / www.49k.com
[情深致命] / www.49k.com
[青龙] / www.49k.com
[钦差大臣] / www.49k.com
[大约在冬季] / www.49k.com
[杜十娘] / www.49k.com
[王者降临] / www.49k.com
[香港六合仔] / www.49k.com
[十赌九中] / www.49k.com
[苹安夜] / www.49k.com
[旭日高升] / www.49k.com
49k六合彩,全网最快的开奖现场